Cultuur Geschiedenis

De gezellige reden dat we een Tweede Paasdag hebben

Wat vieren we ook alweer met Pasen?

Christenen vieren met Pasen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Nadat hij is gekruisigd op Goede Vrijdag en overlijdt, wordt hij begraven. Op Stille Zaterdag wordt gerouwd maar op zondag, Eerste Paasdag, wordt het leven gevierd.

Pasen is het feest van de opstanding. Jezus stierf voor de zonden van de mens. Omdat hij dit heeft gedaan is vergeving van alle schuld mogelijk. Christen vieren daarom met Pasen het leven na de dood en de vergeving van hun zonden.

Tweede Paasdag

Waarom hebben we een Tweede Paasdag?

Al in de Middeleeuwen pleitte de Katholieke kerk voor niet één maar twee paasdagen. Ja, die Katholieken houden wel van een feestje. Pasen valt namelijk altijd op een zondag. En omdat het een belangrijke zondag is gingen mensen extra naar de kerk. Hierdoor bleef er heel weinig tijd over voor andere zaken, zoals leuke dingen doen en tijd doorbrengen met vrienden en familie. Daarom kennen we sinds 1618 ook een Tweede Paasdag.

Gelukkig houden we deze gezellige tweede paasdag traditie nog steeds in ere. Wie gaat er nu niet op Tweede Paasdag naar de meubelboulevard of de Efteling?

Rooms katholieke landen, zoals Spanje en Portugal kennen tegenwoordig geen tweede paasdag meer. Dit komt waarschijnlijk omdat ze naast Kerst en Pasen ook veel andere christelijke feestdagen vieren. Zij hebben die extra vrije dag dus helemaal niet nodig. De VS kent ook maar één paasdag. Dit komt door de eerste immigrantenstroom. Zij waren Engelse puriteinen en die vonden iedere vorm van feesten verwerpelijk. Nou gezellig..

Verder lezen: Wie was er eerder: Jezus of de paashaas?

error: Content is protected