Cultuur

Proosten, waarom doen we dat eigenlijk?

Er gaat nog een ander verhaal de ronde dat proosten zelfs al stamt uit de tijd van de oude Grieken en Romeinen. Zij brachten een heildronk uit en zeiden daarbij “Prosit” wat “het strekke u tot voordeel” betekent. Zo groetten ze de Goden en vroegen ze hen om voorspoed en gezondheid.

Nu hoor ik je denken, “ja leuk, maar waar is het bewijs”. Dat kan gevonden worden in de Odyssee, een episch dichtwerk van de Griekse dichter Homeros wat stampt uit 800 voor Christus. In dit werk wordt beschreven hoe Ulysses het glas heft op de gezondheid van Achilles. Naast deze teksten is er ook een oude wettekst gevonden waarin staat dat bij iedere maaltijd op de gezondheid van keizer Augustus moet worden gedronken. Deed je dat niet dan kreeg je een boete of erger..

De glazen werden dus geheven en er werd een heildronk uitgesproken. Maar er wordt niets geschreven over het ‘klinken’ van de drinkbekers. Wellicht hebben we dit dan toch aan de middeleeuwse vredesonderhandelingen te danken?

error: Content is protected